Skip to main content

Specialisatie

  • Stress (acute stress en langdurige stress);
    In situaties van acute stress (als er iets heel heftigs is gebeurd) kan ik een behandeling geven (TotalBodyReflex) om het stressniveau direct effectief te laten dalen.
    Ik kan de cliënt (of ouder van de cliënt) ook zelf technieken aanleren die ze zelf kunnen toepassen, zodat ze zichzelf ook thuis kunnen helpen.
  • Problemen aan het bewegingsapparaat aan armen en benen (TotalBodyReflex)
  • Voedingsadvies volgens de Chinese visie op voeding. Deze houdt rekening met wat voeding voor effect heeft in het lichaam. Ik kijk specifiek welke voeding ondersteunend is bij een bepaalde klacht en welke voeding beter vermeden kan worden. Dit is een advies op maat.